Ajuda per a tramitar Llei de Dependència

Marserveis, ajuda per a tramitar Llei de Dependencia

En Marserveis t'ajudem amb la tramitació de la Llei de Dependència per a ser beneficiari d'ella. Aquesta ajuda està orientada a aquelles persones que necessiten ajuda per a realitzar activitats quotidianes com menjar, endreçar-se, vestir-se, entre altres.
En funció de l'estat de salut del beneficiari, aquesta Llei contempla tres graus:
  • Moderat: Necessita ajuda per a realitzar activitats de la vida diària almenys una vegada al dia.
  • Severa: Precisa d'ajuda per a realitzar activitats de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix el suport d'un cuidador.
  • Gran dependència: Aquesta persona necessita ajuda per a realitzar activitats de la vida diària diverses vegades al dia i té necessitats de suport contínues.

Per a aconseguir aquesta prestació, el beneficiari ha de complir amb aquests requisits:
  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys (2 han de ser immediats a la data de sol·licitud)
  • Ser declarat “dependent” per l'òrgan avaluador de la Comunitat Autònoma corresponent.

Marserveis és una empresa homologada per a la prestació de serveis d'atenció domiciliària a aquelles persones que siguin admesos amb qualsevol grau de dependència per aquesta Llei.

Contacta amb nosaltres per a rebre més informació sobre aquesta tramitació o un pressupost per a realitzar-lo:

Sollicita pressupost a Marserveis

anar al principi de la pàgina